Hej pistolskyttar!

Forsa Pk planerar att genomföra en kurs för pistolskyttekortet.

Det är önskvärt att alla skyttar i klubben har detta kort, men ett måste

För den som avser att söka vapen licens och delta i tävlingar utanför Forsa Pk.

Kursen är planerad att starta den 3 oktober och genomförs på Vikstaberget. Utbildningen är upplagd på ca. 8 sammankomster á 3 tim. (.45 min .15 rast, x3).

Kostnad för kursen är 700:-, inkluderande allt utbildningsmaterial, Bronsmärke, Pistolskyttekortet och ammunition som används vid i kursen ingående skytte träning.

Antal platser i kursen är maximerad till 8, därför listas Du på deltagarlistan enligt principen  ”först till kvarn” obs! nu är det 5 lediga platser kvar.

Vid första träffen kommer schemat för kursen att fastställas för att passa så bra som möjligt för deltagarna.

Anmälan önskas så snart som möjligt till mig via mejl, eriksson.jim@telia.com men senast den 9 september.

Mvh Jim Eriksson