Om Forsa PK

Allmän Information.

  • Adress: Forsa PK, Jim Eriksson, Bergvägen 18, 82991 Ilsbo.
  • Kontakt: info@forsapk.se / Tel: 0703924048
  • Medlemsavgift 2024: 750:-/år. För Junior och enbart svartkrutsskytt 300:-/år
  • Betalning till klubben: BG: 5252-2216. Swish: 1230862201
  • Betalning för ammunition: Swish: 0762294510

En kort beskrivning av Forsa PK

Forsa Pistolklubb bildades 1958 och 1985 startade svartkrutsskyttet officiellt i klubben. Klubben har i dag cirka 100-talet medlemmar och verksamheten består idag av:

NATIONELLT SKYTTE

Banskjutning, Snabbskjutning, Fältskjutning samt Magnumfältskjutning.

SPORTSKYTTE

Sportpistol, Grovpistol, Standardpistol, Snabbpistol samt Fripistol.

SVARTKRUTSSKYTTE

Enhandsvapen (pistol/revolver, slaglås/flintlås)
Tvåhandsvapen (slaglåsgevär, flintlåsmusköt och flintlåsgevär/studsare).
Även patronladdade vapen ingår i svartkrutsskyttet.

Forsa Pistolklubb förfogar över tre skjutbanor, 25 meter, 50 meter och 100 meter samtliga med skjuthallar, samt lerduvebana för svartkrutsskytte.

Vintertid sker skyttet inomhus i Idrottshallens skjutbana i Hudiksvall.

Forsa Pk arrangerar varje år inbjudningstävlingarna:

  • HälsingeBocken(svartkrut),
  • ForsaTräffen(nat. banskjutning),
  • ForsaFält (nat. fältskjutning), Forsa Poängfält (nat. fältskjutning)
  • ForsaMörkret (nat. mörkerfält).

På uppdrag av Gävleborgs Pistolskyttekrets, Hälsinglands Sportskytteförbund och Svenska SvartkrutsSkytteFederationen arrangerar klubben vissa år tävlingar som NM, SM, Landsdels-mästerskap, KRM, och DM. 

Klubbens anslutning till SPSF och SvSF ger inte försäkringsskydd vid svartkrutsskytte. För svartkrutsskytte måste varje svartkrutsskytt i klubben vara individuellt ansluten till SSSF. Eftersom SSSF f.n. inte tillämpar föreningsanslutningar är det alltså ett försäkringskrav att svartkrutsskytt i klubben skall vara medlem i SSSF.

Sedan 1997 har klubben ett informationsblad, Pk-bladet, som utkommer 4 ggr/år till alla klubb-medlemmar. I detta blad ges information från styrelsen, nyheter från förbund, myndigheter och annat smått och gott.