Inomhusskyttet

Vi börjar med skyttet i hallen på måndag den 9 oktober, se skjutprogram.