PÅMINNELSE

Här  kommer en påminnelse om möjligheten att skjuta KM Fält C-vapen vid KRM Fält B- och C-vapen den 1 juli. Anmälan kan ske på X-kretsens hemsida ( anmalan.gavlepistol.se ) alt. direkt till Robert Jonsson

( robert1465@gmail.com )

Dessutom vore det bra om flera kunde ställa upp som funktionärer under tävlingen, som skjutledare till att följa en patrull på en skytte runda.

För mer info kontakta Robban.

Mvh/Jim