Pistolskyttekortet

UTBILDNING FÖR PISTOLSKYTTEKORTET

Enligt bestämmelser från Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet, ska alla aktiva medlemmar i pistolskytteklubbar ha Pistolskyttekortet för att få delta i tävlingar och skjutningar från kretsnivå och uppåt. 

Forsa Pistolklubb har beslutat att även alla medlemmar som bara tränar, skjuter och är aktiva inom klubben skall ha pistolskyttekortet.

Medlem som enbart skjuter svartkrut i klubbens regi behöver inte ha pistolskyttekortet eftersom Svenska SvartkrutsSkytteFederationens (SSSF) verksamhet inte berörs av Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) och SkyttesportFörbundets (SvSF) regler.

En studiecirkel i klubbens regi omfattar i regel 15 studietimmar och avslutas med ett skriftligt prov. SPSF:s bronsmärkesfordringar ska vara uppfyllda före provskrivningen.                    

Kostnaden för studiecirkeln inkl. prov är för närvarande 800 kr, vilket innefattar studiematerial, skjuthandbok, skytteloggbok, provskrivning, samt ev. lokalkostnader.
Kostnaden kan ändras om nuvarande priser för studiematerial osv. förändras.

Bakgrund

I tillägg till ovanstående klubbinformation har vi som bakgrundsinformation valt att publicera Anna Stålbrands utmärkta artikel i NP Nr 2 2021 (Naturligtvis med Annas medgivande).

Klicka på bilden